นโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Privacy Policy)

เว็บไซต์ของเรา https://www.saffron-e.com/ เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนที่เข้าเว็บไซต์ของเรา จึงขอชี้แจงให้ท่านทราบเกี่ยวกับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้สำหรับบุคคลดังต่อไปนี้
 -ผู้ให้บริการหรือเจ้าของเว็บไซต์ที่ใช้งานอยู่ ต่อไปนี้จะเรียกว่า https://www.saffron-e.com/
-ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ คือ ผู้ที่เปิดหน้าเว็บไซต์ หรือ อ่านข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์  https://www.saffron-e.com/ ไม่ว่าจะเป็นหน้าใดก็ตาม
-ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ได้แก่ บุคคลทั่วไป, ผู้ที่สนใจในสินค้า, ผู้ที่เข้ามาศึกษาข้อมูลสินค้า, ผู้ที่สั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์นี้รวมถึงช่องทางอื่นๆเช่น Line@, การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และ Messenger Facebook Apps
เว็บไซต์  https://www.saffron-e.com/ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐาน ความปลอดภัย ของข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เยี่ยมชม และ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่เว็บไซต์  https://www.saffron-e.com/  ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
https://www.saffron-e.com/ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ ของการดำเนินงานเว็บไซต์ดังนี้
-เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และ การโฆษณา
-เพื่อใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ เพื่อวิเคราะห์และวิจัยทางด้านการตลาด
-เพื่อใช้ตรวจสอบผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบเว็บไซต์
-เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ หรือเพื่อการสื่อสารกับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงเสนอโปรโมชั่น ที่เพิ่มความคุ้มค่าให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์
-เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์ เพื่อดูแลและให้บริการหลังการขาย
-เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์
-เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ดีที่สุด
-เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในบริการของเรา
-เพื่อรวมถึงการแก้ไขปัญหา และเพื่ออำนวยความสะดวกในการขาย การส่งเสริมการขาย และการซื้อสินค้าและบริการและเพื่อให้การสนับสนุนผู้ใช้งานเว็บไซต์-เพื่อใช้ในการพัฒนาเว็บไซต์ และ มอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ดีที่สุด
เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้นานเท่าใด?
เราเก็บรักษาข้อมูลของคุณไว้ตราบเท่าที่มีความจำเป็น เช่น เพื่อปฏิบัติตามความสัมพันธ์ตามสัญญาของเรา หรือในการเพื่อให้บริการของเราแก่คุณ ในกรณีที่เราไม่ต้องการข้อมูลของคุณเพื่อให้บริการแก่คุณ เราจะเก็บรักษาไว้ตราบเท่าที่เรายังคงมีวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอันชอบด้วยกฎหมายที่จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้ตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับอาจอนุญาต อย่างไรก็ตาม มีหลายครั้งที่เรามีแนวโน้มที่จะเก็บข้อมูลนี้ไว้นานขึ้นซึ่งก็เป็นไปตามข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา หรือในกรณีที่จำเป็นเพื่อดำเนินการเรียกร้อง ใช้สิทธิ์ หรือต่อสู้กับการเรียกร้องความเสียหายทางกฎหมาย หลังจากที่คุณยุติการใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา เราจจะจัดเก็บข้อมูลของคุณไว้ในรูปแบบข้อมูลสรุปรวมที่ไม่ระบุตัวตน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์  https://www.saffron-e.com/   จัดเก็บ
เว็บไซต์  https://www.saffron-e.com/   จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ผ่านการใช้บริการเว็บไซต์ และ การลงทะเบียนโดยข้อมูลที่เราจัดเก็บมีดังนี้
-ชื่อ – นามสกุล ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
-เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ใช้บริการเว็บไซต์
-ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้สำหรับการวิเคราะห์ และ ปรับแต่งระบบรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์
-การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์  https://www.saffron-e.com/
เว็บไซต์  https://www.saffron-e.com/   มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการดำเนินงานของเว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ นโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์  https://www.saffron-e.com/   ได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy) ของเรา
คุ๊กกี้
คุณสามารถปฏิเสธหรือปิดการใช้งานคุกกี้ได้โดยปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ เนื่องจากแต่ละเบราว์เซอร์จะแตกต่างกัน โปรดอ่านคำแนะนำที่จัดทำโดยเบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าคุณอาจต้องทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเพื่อปฏิเสธหรือปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภท ตัวอย่างเช่น เนื่องจากความแตกต่างในวิธีการทำงานของเบราว์เซอร์และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณอาจต้องทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อเลือกไม่ใช้คุกกี้ที่ใช้สำหรับการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายในเบราว์เซอร์และเพื่อเลือกไม่รับโฆษณาที่ตรงเป้าหมายสำหรับแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งคุณสามารถควบคุมได้ผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณหรือการอนุญาตสำหรับแอปมือถือ นอกจากนี้การเลือกไม่ใช้ของคุณจะขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เฉพาะที่คุณใช้เมื่อคุณเลือกไม่ใช้ ดังนั้นคุณอาจต้องเลือกไม่ใช้แยกกันสำหรับแต่ละเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธ ปิดใช้งาน หรือลบคุกกี้ ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของแพลตฟอร์มอาจไม่สามารถใช้ได้งานสำหรับคุณอีกต่อไป
ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บโดย บุคคลที่สาม
เว็บไซต์  https://www.saffron-e.com/  มีการใช้งาน ซอฟท์แวร์ และ บริการจาก บุคคลที่สาม สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ โดยบริการที่เว็บไซต์ใช้มีดังนี้
Google Analytics
Facebook Pixel/Conversion API
Google Tag Manager
Google Ads Conversion API
Tiktok Pixel
Xcommerce
กรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ คุกกี้บางประเภท และ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ อาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามตามแหล่งที่มาดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติมด้วย
สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
ผู้ใช้บริการเว็บไซต์มีสิทธิ์ที่จะขอลบข้อมูล ที่ลงทะเบียนอยู่ในระบบ โดยสามารถแจ้งความประสงค์ในการลบข้อมูลได้ ตามช่องทางติดต่อในหัวข้อการติดต่อในนโยบายนี้
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถปฎิเสธ การใช้งานคุกกี้ ได้จาก หน้าต่างแจ้งเตือนการใช้งานคุกกี้ ที่หน้าเว็บไซต์
ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ สามารถลบข้อมูลคุกกี้ทั้งหมด ได้จากเว็บบราวเซอร์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ใช้งาน โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการลบคุกกี้ ออกจากเว็บบราวเซอร์ จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนาเว็บบราวเซอร์นั้น
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เว็บไซต์  https://www.saffron-e.com/ ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการของ Host: hostatom.com ได้ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน และจะใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่านให้ปลอดภัยอยู่เสมอ ดังนั้น เราจึงได้ใช้เทคโนโลยี และกำหนดนโยบายต่างๆ ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ปลอดภัยจากการลักลอบเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต และจากการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม เราจะใช้เทคโนโลยีใหม่ที่สามารถหาได้ ณ ขณะที่เราพัฒนาเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงมาตรการเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในเวลาอันสมควร
บนเว็บไซต์ https://www.saffron-e.com/ อาจจะมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ หรือท่านอาจใช้ลิงก์ในเว็บไซต์อื่นเพื่อเข้ามาในเว็บไซต์ของเรา เราขอให้ท่านเข้าใจว่า เว็บไซต์  https://www.saffron-e.com/ ไม่สามารถที่จะรับผิดชอบต่อนโยบาย และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นๆได้ ดังนั้นขอให้ท่านศึกษา นโยบาย และ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของเว็บไซต์ ที่ท่านเยี่ยมชม ก่อนและหลังเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านลิงก์เชื่อมโยงบนเว็บไซต์ด้วย
อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ https://www.saffron-e.com/ ไม่สามารถที่จะควบคุมดูแล หรือรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลส่วนตัวโดยบุคคลภายนอก หรือ องค์กรภายนอก ที่ได้รับข้อมูลจากท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ เราจึงขอแนะนำให้ท่านพิจารณา การยอมรับหรือการปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ จากบุคคลที่สาม ตามที่เราได้แจ้งข้างต้นถึงสิทธิที่ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง
ท่านจะติดต่อ https://www.saffron-e.com/ หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้อย่างไร
หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ ผ่านช่องทางต่อไปนี้
 Line: @saffron_e